24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
19. decembra 2023

Dograjen zbirni center v Lenartu

Od prve otvoritve Saubermacherjevega centra za ravnanje z odpadki v Lenartu leta 2001 je minilo kar nekaj let, celo desetletij. Po več desetletnem razvoju so v Centru za ravnanje z odpadki tokrat odprli tudi dograjen center, ki vključuje tudi povsem nov zbirni center. Investicija, vredna kar 4 milijone evrov, bo poskrbela za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov za 6 okoliških občin. Za dograditev samega centra za ravnanje z odpadki pa je bila povod uredba, ki pogojuje skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

Podjetje Saubermacher Slovenija je leta 2011 praznovalo svojih 20 let obstoja na slovenskih tleh. Danes pa jih zaznamuje 33 let delovanja in 35 let, odkar je podjetje Saubermacher aktivno v Sloveniji. Dobra tri desetletja so zagotovo vredna spoštovanja, saj so v teh letih dosegli za mnoge zavidljiv razvoj in razcvet. Tokrat so za občanke in občane odprli dograjeni Center za ravnanje z odpadki v Lenartu. Investicija, vredna kar 4 milijone evrov, je bila povod zakonodaje, ki jo je država sprejela po številnih požarih v tovrstnih centrih. Konec leta 2019 je namreč ministrstvo z Uredbo določilo pogoje za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem ter določilo prehodno obdobje. Podjetje Saubermacher Slovenija pa je kot eno prvih podjetij v Sloveniji pristopili k spoštovanju te uredbe in ustrezno ter v skladu z uredbo uredili svoje skladišče za gorljive frakcije na prostem in poskrbelo za ustrezno čiščenje odpadnih vod. Nov dograjen Center za ravnanje z odpadki Lenart pa vključuje povsem nov zbirni center, ki je namenjen ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov občanov občin UE Lenart ter občin Šentilj, Zreče, Vitanje, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci.

Tako se danes dograjeni center lahko pohvali s čistilno napravo za čiščenje vod in sončno elektrarno. Ta bo poleg pridobivanja elektrike vplivala tudi na zmanjšanje ogljičnega odtisa oz. CO2 izpustov za kar 225.000 kg letno. S količino proizvedene električne energije bodo v podjetju lahko pokrili vse potrebe po električni energiji na lokaciji v Lenartu, kar posledično pomeni, da bodo lahko finančno neodvisni od cen električne energije na trgu. Cilj ostaja, da kaj kmalu prav vse lokacije postanejo samooskrbne z električno energijo.

Rudolf Horvat, direktor podjetja Saubermacher Slovenija, je ob tem poudaril:
»Za naše podjetje ta investicija ni med zadnjimi. Podjetje Saubermacher Slovenija se namreč zaveda pomena vlaganja v rast in razvoj podjetja. Davnega leta 1991 smo začeli zelo skromno in zato me še posebej veseli, da v Sloveniji danes zaposlujemo 450 sodelavk in sodelavcev, od tega veliko z visoko stopnjo izobrazbe. V nastajanju je tako tudi nova upravna stavba, ki bo svoja vrata odprla predvidoma maja 2024. Z namenom zagotavljanja urejenega in sodobnega delovnega okolja za naše zaposlene ter boljših delovnih pogojev. Prav tako pa s tem razvoj še ni končan, kajti v sprejemu je tudi nov OPPN (občinski podrobni prostorski načrt), ki bo natančno in jasno opredelil bodoče dejavnosti na še prostem področju centra.«

Razvoj podjetja Saubermacher Slovenija bo tako v prihodnje še naprej temeljil na zagotavljanju uporabnikom okolju prijaznih in trajnostnih rešitev, ob hkratni zavezi podjetja, da tudi slednje postane zeleno in odgovorno do okolja v svojem delovanju. Vse to sledi sloganu našega podjetja Za življenja vredno okolje!