24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
Skladnost v podjetju Saubermacher

Skladnost
v podjetju Saubermacher

Skladnost v podjetju Saubermacher

ODGOVORNO DELOVANJE ZA OKOLJE, VREDNO ŽIVLJENJA

V podjetju Saubermacher skladnost pomeni dosledno spoštovanje pravnih predpisov, notranjih pravil podjetja, osnovnih načel in etičnih vrednot. Skladnost je veliko več kot zgolj obveznost – predstavlja osrednji del naše korporativne kulture. Zato dajemo velik poudarek upoštevanju najvišjih standardov skladnosti.

Etično ravnanje in dolgoročna partnerstva: ukrepi skladnosti kot podlaga za zaupanje in preglednost v podjetju Saubermacher.

ZA KAR SE ZAVZEMAMO

Zato nam je to pomembno

S strogimi ukrepi skladnosti zagotavljamo ne le upoštevanje zakonov in predpisov, temveč tudi zaščito naših strank, dobaviteljev in zaposlenih. Ustvarjamo okolje zaupanja in transparentnosti, v katerem so vsi udeleženci lahko prepričani, da delujemo etično in odgovorno. Vse to podpira dolgoročna partnerstva, krepi naš ugled in prispeva k trajnostnemu razvoju.
Temelj sta kažipot Hansa Rotha ter Saubermacherjev kodeks obnašanja in etike. Ta kodeks velja za vse zaposlene v skupini Saubermacher, ne glede na njihovo funkcijo ali kraj zaposlitve.

Etično ravnanje in pravno skladni standardi: naš kodeks ravnanja in etike kot vodilo za pošteno konkurenco, preprečevanje korupcije in trajnost.

OSREDNJI DEL NAŠE SKLADNOSTI

Kodeks obnašanja in etike

Naš kodeks obnašanja in etike odraža najpomembnejše vrednote in določa pravila obnašanja, ki so osnova našega vsakodnevnega dela. Zajema številne teme, kot so npr. poštena konkurenca, preprečevanje korupcije, preprečevanje diskriminacije, varstvo pri delu, varovanje zdravja, varstvo podnebja in okolja ter spoštovanje človekovih pravic.
Skupaj s specifičnimi smernicami in predpisi predstavlja to vodilo osnovo za naše pravno skladno in etično pravilno ravnanje.

Kodeks obnašanja in etike

Desktop