24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
Procesi in uporaba

Obrati podjetja Saubermacher

Skupaj sledimo svoji »Zero Waste« viziji in si močno prizadevamo za recikliranje odpadnih materialov, ki nastajajo tekom našega delovanja. Pohvalimo se lahko s številnimi visoko specializiranimi in najsodobnejšimi obrati, kjer uporabljamo lastne metode postopka recikliranja. Vse to v dobro okolja in naših strank.

Saubermacher obrat Lenart - Saubermacher Slovenija

Lenart

V samem centru mesta Lenarta se nahaja naš center upravljanja z odpadki. Gre za postopke upravljanja dela za čimbolj optimalno recikliranje. V sortirnici odpadkov imamo več visokotehnoloških sortirnih naprav, s pomočjo katerih več kot 80 % obdelanih odpadkov uspemo predelati za ponovno uporabo v okolju. Gre za ustvarjanje prijaznega cikla materiala do okolja, v katerem živimo. Naše osnovne dejavnosti podjetja so izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki, razgradnja odpadne električne in elektronske opreme, predelava odpadne embalaže in razgradnja izrabljenih motornih vozil ter zbiranje vseh vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Obrat Kidričevo - Saubermacher Slovenija

Kidričevo

Reciklažni center v Kidričevem je najsodobnejši objekt, ki lahko vsako leto predela in prečisti do 51.000 ton nevarnih odpadkov. Nevarni materiali, vključno s kislinami, alkalnimi materiali, olji, odpadki iz delavnic in barvnim muljem, se shranijo na površini približno 8.100 m2, kjer se nato predelajo in po možnosti spremenijo v koristne materiale za ponovno uporabo.

Saubermacher obrat Vrhnika - Saubermacher Slovenija

Vrhnika

V centru za ravnanje z odpadki na Vrhniki deluje najmodernejša kompostarna aerobnega tipa za biološke odpadke, hkrati pa izvajamo tudi obdelavo odpadne embalaže.