24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30

Prijavitelj

Saubermacher prevzema odgovornost in se zavzema za družbeno odgovornost podjetij. S sistemom prijaviteljev Saubermacher je mogoče anonimno prijaviti kakršne koli kršitve/napake, ki so lahko nemoralne in nezakonite, kršijo strokovne standarde ali so drugače neskladne s pravili skladnosti družbe Saubermacher, etičnim kodeksom oz. vodnikom Hansa Rotha.

Prva prijava gre zunanjemu uradu za poročanje (MeineBerater), da bi zagotovili vašo zaščito in vašo anonimnost kot prijavitelja. Odvisno od primera so druge stranke ali oddelki vključeni samo v preglede med potekom raziskave.

Svoje podatke lahko posredujete digitalno (anonimno, neposredno in pisno prek sistema prijaviteljev). Prijavo lahko oddate anonimno ali tako, da navedete svoje kontaktne podatke. Navedite, za katero podjetje v skupini Saubermacher oddajate prijavo.

Preden uporabite sistem prijaviteljev, vas prosimo, da preverite, ali lahko svoje pomisleke naslovite neposredno na zaposlenega družbe Saubermacher.

 

Tukaj najdete sistem prijaviteljev:
https://app.loupe.link/whistleblowing/efac7c43-357e-4e1b-abae-d358d577368c

 

Vprašanja in odgovori

Ne. Prijavljanje ne zahteva registracije. Naš sistem prijaviteljev omogoča tudi pokončno komunikacijo z organizacijo za skladnost tudi po tem, ko je vaša prijava poslana. Sistem bo za vas ustvaril ustrezno povezavo in QR kodo, ki vam bo omogočila nadaljnjo komunikacijo in izmenjavo dodatnih informacij. Preprosto shranite QR kodo ali povezavo in lahko kadar koli spremljate svoje primere. Na voljo vam je tudi funkcija »klepeta«. Registracija in/ali ureditev lastnega poštnega predala ni potrebna. Nadaljnjih kontaktnih podatkov vam ni treba razkriti.

Podatki o prijaviteljih so v sistemu prednastavljeni kot “anonimni” in jih lahko spremeni samo prijavitelj – prijavo lahko oddate kadar koli tudi ob navedbi vaših kontaktnih podatkov. Priporočamo, da prijavo oddate pri točki za prijavo nepravilnosti z uporabo zasebne naprave ali omrežja.

Sistem prijaviteljev ni namenjen postavljanju splošnih vprašanj in/ali osebnim pritožbam (npr. glede kakovosti hrane v menzi ali napredovanj/povišanj plač, ki jih ni bilo, itd.). V ta namen so vam neposredno na voljo vaši vodje.

Direktiva EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (na kratko »Direktiva o žvižgačih«) vam (kot prijavitelju) zagotavlja zaščito pred neugodnostjo s strani podjetja, če prijavite zakonite kršitve/legitimno neprimerno ravnanje predvsem prek notranjega sistema za prijavo nepravilnosti v podjetju. Namerno lažno poročanje in/ali očrnitev sodelavcev je vedno kršitev skladnosti in lahko vodi do pravnih posledic.

Obdelava podatkov poteka v okviru zakonskih možnosti. V tej povezavi se sklicujemo na obstoječe informacije o varstvu podatkov. Po zaključku preiskave poteka arhiviranje za obdobje, ki ga določi organizacija. Sistem prijaviteljev zagotavlja, da se podatki po izteku obdobja izbrisa nepovratno izbrišejo.

Obdelava podatkov poteka v okviru zakonskih možnosti. V tej povezavi se sklicujemo na obstoječe informacije o varstvu podatkov. Po zaključku preiskave poteka arhiviranje za obdobje, ki ga določi organizacija. Sistem prijaviteljev zagotavlja, da se podatki po izteku obdobja izbrisa nepovratno izbrišejo.

Vsaka prijava zahteva preverjanje in je predmet začetne ocene. Če je to namig, ki je pomemben za skladnost, se začne preiskava. V tem primeru je pomembna pokončna komunikacija med vami in skladno organizacijo, ki jo omogoča sistem prijaviteljev – natančneje prek funkcije »klepeta«; to brez registracije. Kot prijavitelj boste zato na zahtevo kadar koli prejeli informacije o ustreznem statusu in rezultatu obdelave.