24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
Učenje in raziskovanje - Otroci - Saubermacher Slovenija

Raziščite svet recikliranja in upravljanja z odpadki

Učenje in raziskovanje - Otroci - Saubermacher Slovenija

Vizija proizvodnih ciklov

Otroci so naša prihodnost. Še posebej pomembno je, da tudi naši najmlajši razvijejo dobro okoljsko ozaveščenost in se naučijo pravilno ločevati odpadke. Saubermacher pri tem izzivu podpira starše, vrtce, šole itd. S tem prevzemamo odgovornost za ljudi in okolje, v katerem živimo.

Kontaktirajte nas

Odpadni ali ponovno uporabni material? Pogosta dilema pri postopku ločevanja.

V trenutni družbi, ki bi ji lahko rekli »odpadna družba odpadkov«, vse prihaja v embalaži. Rešitev je torej preprosta: recikliranje družbe.

Skozi zgodovino se je človeštvo razvijalo v družbo, ki vse zavrže. Vse, kar kupimo, je v dodatni embalaž, ki jo kasneje zavržemo, in s tem povečujemo količine nepotrebnih odpadkov. Ne dolgo nazaj so smetišča z odpadki delovala na način sežiganja ali pokopa odpadkov. To nikakor ne sodi med funkcijo prijaznosti in spoštovanja okolja, v katerem živimo.

 

Odpadni ponovno uporabljeni material

Na podlagi takšne prakse smo začeli iskati ustrezne rešitve. Začeli smo se bolj prijazno vesti do okolja ter pričeli z ločevanjem in recikliranjem odpadkov. Toda postopek recikliranja ni dovolj, saj se varovanje našega okolja mora začeti že preden odpadek sploh nastane. S sodobnimi načini embaliranja in postopki se je namreč odpadkom mogoče izogniti v celoti, večji del jih je možno popolnoma reciklirati ali ponovno uporabiti.

Kaj so odpadki - Saubermacher Slovenija

Kaj sploh so odpadki?

Odločitev o tem, kaj bo postalo odpadek, je popolnoma naša. To pride v trenutku, ko se odločimo, da nečesa več ne potrebujemo in to tudi zavržemo. Pomembno je, da zavržemo v zabojnik, ki je namenjen taki vrsti odpadka.

Vsi odpadki, ki nastanejo tekom našega življenja, so nevarni za okolje. Za preprečitev vpliva na okolje je v naši domeni, da odpadke ustrezno obdelamo. Ta proces je točno določen z zakonom. V bistvu lahko vse, česar ne uporabljamo več, postane odpadek, vključno s pohištvom, računalniki, kliničnimi termometri itd.

Izogibajte se odpadkom - Saubermacher Slovenija

Izogibajte se odpadkom.

Prazno embalažo pijače lahko preprosto zavržete v rumeno vrečko, lahko pa jo uporabite tudi za domače ustvarjanje. Z vašo pomočjo zbiramo in ločujemo odpadke, ki se jim ni mogoče izogniti, niti ponovno uporabiti. Skupaj recikliramo v največji možni meri. Veliko tega, čemur mi pravimo odpadek, vsebuje dragocene materiale, katerih ponovna uporaba ugodno vpliva na ohranjanje okolja.

Količine odpadkov - Saubermacher Slovenija

Količine odpadkov

Ste se kdaj vprašali, koliko odpadkov proizvedemo in katere vrste? Vsak od nas vsako leto proizvede približno 500 kg odpadkov. V to številko so všteti samo odpadki, ki jih proizvedemo doma, v naših gospodinjstvih. K temu je seveda treba prišteti še veliko količino odpadkov, ki jih proizvajata industrija in proizvodnja.

Skrivne kode? Začnite iskanje!

 

Ali razumete pomen vseh teh znakov na embalaži? Naj vam predstavimo kode za recikliranje. Predvsem se ponavljajo na pijačah, embalaži od hrane in robčkih, pa tudi na stvareh, kot so plastični kovčki.

In ne ponavljajo se le na embalaži in izdelkih, ki so narejeni iz plastike, ampak tudi na izdelkih iz papirja, kovine, tekstila in stekla. Za sestavljene materiale obstajajo ločene kode.

Trikotnik s tremi puščicami predstavlja pravilno kodo za recikliranje. Številka označuje gradivo, ki vam pove, kako je mogoče stvar reciklirati.

01 s kratico „PET“ pomeni plastični polietilen tereftalat.

PET se lahko uporablja za proizvodnjo poliestrskih vlaken za oblačila, filme, steklenice pijač in embalažo za hrano.

02 z okrajšavo ‘HDPE’ pomeni polietilen visoke gostote.

HDPE se uporablja za proizvodnjo plastičnih steklenic in vrečk, košev za odpadke, plastičnih cevi in ​​celo umetnega lesa.

03 z okrajšavo „PVC“ pomeni plastični polivinilklorid.

Na primer okenski okvirji so iz tega materiala, vendar se PVC lahko uporablja tudi za kemikalije in steklenice z lepilom.

04 z okrajšavo „LDPE“ pomeni polietilen z majhno gostoto.

LDPE se uporablja za proizvodnjo plastičnih nosilnih vrečk, plastenk za milo in ostalih plastenk za detergente.

05 s kratico „PP“ pomeni polipropilen.

PP se pogosto uporablja v vozilih za stvari, kot so odbijači in notranja obloga. Embalaža za hrano je narejena tudi iz PP.

06 z okrajšavo „PS“ pomeni polistiren.

PS se uporablja za izdelavo igrač, rastlinskih lončkov in kovčkov.

07 zajema vso drugo plastiko, vključno z materiali, kot so polaktid (PLA), akrilno steklo, polikarbonat in najlon, ki se pogosto uporabljajo pri pakiranju.

Morda ste seznanjeni tudi s polnili za mulčenje, ki jih mnogi uporabljajo na svojih vrtovih.

To je samo manjši povzetek kod za recikliranje plastike. Vseh kod je skoraj 100.

 

Piramida odpadnih resursov - Saubermacher Slovenija

Piramida odpadnih virov

Naši viri so dragoceni.

V Evropi nam »piramida odpadnih virov« prikazuje, kako naj ravnamo z odpadki. Na vrhu je »izogibaj se«. Če nam nekaj več ne koristi, pomislimo najprej, ali bi morda komu drugemu še ta ista stvar koristila. Naša naloga je, da takoj, ko nekaj pristane v smetnjaku, poskušamo reciklirati čim več za izdelavo novih izdelkov. Če to ni več mogoče, pa skušamo uporabiti energijo, ki jo še ti odpadki vsebujejo. Zato je odlaganje odpadkov res zadnja opcija. V preteklosti je bila piramida odpadnih virov v pravilni obliki piramide. Ker pa verjamemo, da je resnična moč odgovornega ravnanja z odpadki v ravni izogibanja in recikliranja, smo jo v ta namen obrnili na glavo.

Ločevanje - Saubermacher Slovenija

Ločevanje

Ločevanje - to je popolnoma logično!

Za pravilno izveden proces odpadnega materiala v ponovno uporabo je potrebna pravilna ločitev v zato namenjen zabojnik. To je edini način za zagotovitev, da lahko stara steklenica, ki ste jo zavrgli, ponovno postane steklenica z vašo najljubšo pijačo.

Ni pa lahko vedno vedeti, v kateri zbirnik je potrebno odložiti odpadek. Na primer, veliko embalaže za pijačo ima na notranji strani še dodatno plastično folijo, kar pove, da ne spadajo v koš za odpadni papir in so zato pravilno razvrščene med zabojniki z rumeno oznako. Toda vsi plastični izdelki niso namenjeni rumenim zabojnikom. Na primer plastične igrače. Če igrače vsebujejo baterije, jih je treba odnesti v vam najbližji zbirni center, kjer bodo igračko in baterije ločili v za to posebej namenjene zbirnike.