24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
Nadgradnja centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem zaključena - Saubermacher Slovenija
22. julija 2020

Nadgradnja centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem zaključena

Tehnološka dovršenost, najvišja varnostna merila in dodatna delovna mesta

Strateška naložba v razširitev Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem je bila del dolgoročne strategije razvoja samega centra in je kot taka bila nastavljena že na začetku same izgradnje, v letu 2015. Razmere na trgu, dogodki v preteklem letu ter večanje potrebe po prevzemanju nevarnih odpadkov so podjetje Saubermacher Slovenija vodili do tega, da je v letu 2020 do omenjene razširitve in varnostne nadgradnje tudi prišlo. Investicija v vrednosti približno 3,5 milijone evrov bo podjetju prinesla ne le večje varnostne standarde, temveč tudi nova delovna mesta in nadgradnjo ponujenih storitev.

Nova investicija je še dodatno pripomogla k izboljšavi okoljskih standardov in preseganju varnostnih meril na področju ravnanja z nevarnimi odpadki. Kljub temu pa so se v podjetju Saubermacher Slovenija odločili, da dovoljenja za sedaj postavljene kapacitete ne bodo povečevali. S tem so le še dodatno nadgradili in posodobili varnostne ukrepe samega centra, ter ga kot takega uvrstili na vrh najbolj sodobnih in varnostno urejenih tovrstnih centrov pri nas. Center v Kidričevem predstavlja tudi drugi največji tovrstni center znotraj Skupine Saubermacher. Posodobitev in širitev obrata pa sta pomembna koraka za varnost prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji.

Sama naložba v razširitev centra je tako vključevala izgradnjo druge faze skladiščnih prostorov, nakup dodatnega zemljišča in izgradnjo parkirnih prostorov za tovorna vozila ter izgradnjo avtomatskega gasilnega sistema, skupaj z rezervoarjem za požarno vodo. S temi investicijami bodo v Kidričevem  sposobni prevzeti količine odpadkov iz okoljevarstvenega dovoljenja. Vse od pričetka delovanja do danes pa je v sam center bilo investiranih že okrog 10 milijonov evrov. Ob za Skupino Saubermacher tako pomembni investiciji je spregovoril tudi predsednik uprave Saubermacher AG, Ralf Mittermayr.

»Posodobitev in razširitev lokacije v Kidričevem je izredno pomemben korak za doseganje večje varnosti prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji. To nam omogoča, da svojim strankam nudimo varne in dolgoročne storitve, “pravi Ralf Mittermayr, predsednik uprave Saubermacher AG. “Hkrati pa na ta način ustvarjamo tudi pomembne sinergije z našimi obrati v Avstriji,” nadaljuje Mittermayr.

Omenjena investicija bo tako nadgrajeni lokaciji v Kidričevem omogočala pomembne sinergije z avstrijskimi lokacijami v Premstätten in Trofaiach, strankam pa nudila varne in dolgoročne storitve.

Tehnološko najbolj sodoben pri nas

Na lokaciji v Kidričevem se večinoma skladiščijo in obdelujejo nevarni odpadki, ki nastanejo v industriji in gospodinjstvih. Nevarne snovi, kot so kisline, lužine, olja, odpadki iz delavnic, mulji pri odstranjevanju barv in lakov, pa tudi onesnažena zemlja, se skladiščijo, obdelujejo in pripravljajo za odstranitev v tujini in delno obdelajo za ponovno uporabo.

Center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem faza 2 ima vsa potrebna gradbena dovoljenja, medtem ko na uporabno dovoljenje še čakamo.  Celotna lokacija je zgrajena v skladu z BAT (best available technology) tehnologijami ter opremljena s celovitim tehničnim in avtomatskim protipožarnim varovanjem. Vsi tehnološki procesi so računalniško usmerjani in nadzorovani. Dodaten podatek, ki vsekakor ni zanemarljiv, pa je, da je že sama lokacija Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem posebna. Nahajajo se namreč na industrijskem območju, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto. Poleg tega pa velik pomen namenjajo tudi zaščiti ljudi in okolja. Tako je celoten izpust zraka na lokaciji čiščen s posebno napravo, vodoodporni beton z lovilnim bazenom ter številnimi lovilniki olj, ki ščitijo ozračje in tla pred onesnaženjem. Zaradi svoje tehnične opremljenosti predstavlja omenjena lokacija trenutno najsodobnejši visokotehnološki center za trdne in tekoče nevarne odpadne snovi v Sloveniji, in je v takšni obliki edinstvena. Njegovo jedro sestavljajo kemično-fizikalni predelovalni obrat s popolnoma avtomatiziranim sistemom vodenja procesov, sodobno opremljen laboratorij, posebna skladiščna in obdelovalna infrastruktura, področje za drobljenje odpadkov in upravna stavba.

Koncept požarne varnosti je v Centru za ravnanje z nevarnimi odpadki  v Kidričevem izveden v skladu z nemškimi s smernicami Vds in z 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. Slednji določa priporočene ukrepe oziroma rešitve za dosego zagotavljanja požarne varnosti, katere cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektu, uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov v neposredni bližini objekta, omejiti ogrožanje okolja ter omogočiti učinkovito ukrepanje gasilskih enot. Skladno s požarnovarnostnimi ukrepi je objekt razdeljen na požarne in dimne sektorje, z ustrezno certificiranimi požarno odpornimi gradbenimi elementi, ki preprečujejo širjenje požara iz  enega dela v drug del objekta, ter varno evakuacijo zaposlenih. Prav tako pa so vgrajeni zahtevani sistemi aktivne požarne zaščite (multikriterijski javljalci in naprava za javljanje požara, varnostna razsvetljava, avtomatska stabilna gasilna naprava, naprava za detekcijo hlapov, sistemi za odvod dima in toplote). Vse emisije se kontrolirajo sproti.

Sodobna ureditev na področju požarne varnosti skrbi za varnost zaposlenih, celotne lokacije in okoliške industrije ter prebivalcev.