24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
8. januarja 2021

Odprtje zbirnega centra Sv. Jurij ob Ščavnici

V soboto, dne 9.1.2021, ob predvideni čistilni napravi začne obratovati nov zbirni center komunalnih odpadkov Sveti Jurij ob Ščavnici.

Zbirni center komunalnih odpadkov je namenjen oddaji določenih vrst komunalnih odpadkov, uporabljajo pa ga lahko vsi uporabniki iz gospodinjstev z območja občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so vključeni v sistem gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Zbirni center komunalnih odpadkov Sveti Jurij ob Ščavnici se nahaja na lokaciji predvidene nove čistilne naprave neposredno ob glavni cesti Biserjane-Slaptinci, odprt pa bo vsako soboto med 9:00 in 13:00 uro, razen ob praznikih.

Več informacij o odpadkih, ki se zbirajo v zbirnem centru, obratovalnem času ali možnosti oddaje odpadkov lahko dobite na www.saubermacher.si/za-obcane/, na tel. št. 02-620-23-00 ali na pisarna@saubermacher.si.

Navodila za ločevanje odpadkov in pojasnila kateri odpadek spada pod posamezno vrsto odpadka lahko dobite na www.saubermacher.si/prenosi