24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
Saubermacher_platinastaaa-odličnost-splet-banner-800x533px-September2020
2. marca 2020

Saubermacher prejel Bisnode platinasto bonitetno odličnost AAA

Podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. se je zaradi odličnega poslovanja pred nedavnim pridružilo skupini najbolj prestižnih podjetij v Sloveniji. Pridobilo je Bisnode Platinasto bonitetno odličnost AAA in se s tem znašlo v družbi poslovno najuspešnejših in najzanesljivejših podjetij v najboljši plačilno kondiciji, kjer je sicer le 1,5% slovenskega trga.

Skrb za življenja vredno okolje je temelj in vodilo podjetja, ki že več kot četrt stoletja usmerja k izvajanju storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. Pri tem prisega na transparentno in zgledno poslovanje, rezultati poslovanja pa so nadpovprečni. Leta 1990 je podjetje kot prvo v nekdanji Jugoslaviji pričelo uvajati ločeno zbiranje odpadkov po sistemu BioPas. Skrbno spremljajo novosti glede potrebnih certifikatov za kar najboljše poslovanje, leta 2011 so med drugim prejeli FDI Award Slovenija, ki ga podeljuje Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) z Ministrstva za gospodarstvom priznanje The Slovenia Times ter za najboljšega tujega investitorja.

Vrednote in vizija podjetja so usmerjene k iskanju okolju prijaznih rešitev za različne vrste povzročiteljev odpadkov. V prihodnosti je v prvem planu recikliranje in ponovna uporabo, partnerski odnos z industrijo, ki bo po tem takem uporabljala manj surovin, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti.

Saubermacher_platinastaaa-odličnost-splet-banner-800x533px-September2020

Jasna vizija pa ni edini ključni odločevalec dobrega poslovanja. Saubermacher Slovenije kot poslovni partner predstavlja vzor odličnega poslovanja. Platinasta bonitetna odličnost AAA je priznanje za izjemno plačilno disciplino ter negovanje poslovnih običajev, pri katerih dosegajo izjemne poslovne rezultate in skrbijo za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovni proces. Saubermacher je bonitetno oceno prejel vsled Zlati bonitetni odličnosti AAA, katere prejemnik je bil zadnja tri zaporedna leta.

Nedavna je podjetju v ponos, saj je priznanje za trud, jasno vizijo in odlično poslovanje, na katerega so izjemno ponosni.

O Platinasti bonitetni odličnosti AAA

Bisnode Platinasto bonitetno odličnost AAA nosijo najbolj prestižna podjetja, ki ustrezajo izjemno strogim kriterijem. Pogoj za pridobitev tega certifikata je, da ima podjetje  najvišjo bonitetno oceno odličnosti, Zlati AAA, kar tri leta zapored. Sem spada zgolj 1,5 % slovenskega trga. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven.

Kontakt

Za tiskovna vprašanja se obrnite na: