24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
17. maja 2022

Sprememba urnika odvoza od 1.6.2022

Uporabnike storitev gospodarske javne službe zbiranja odpadkov obveščamo, da se od 1.6.2022 v nekaterih občinah spremeni urnik odvoza nekaterih vrst odpadkov.

Spremembe urnika so v naslednjih občinah za naslednje vrste odpadkov:

  • občina Benedikt: sprememba pri zbiranju stekla in bioloških odpadkov
  • občina Cerkvenjak: sprememba pri zbiranju stekla
  • občina Sveta Ana: sprememba pri zbiranju bioloških odpadkov
  • občina Sveta Trojica v Slov. goricah: sprememba pri zbiranju bioloških odpadkov
  • občina Radenci: sprememba pri zbiranju papirja
  • občina Sv. Jurij ob Ščavnici: sprememba pri zbiranju mešane embalaže in papirja

Termini in dnevi odvoza ostalih vrst odpadkov po 1.6.2022 ostanejo nespremenjeni!

Nov koledar odvoza odpadkov, ki bo veljal od 1.6.2022 najdete na podstrani za občane (www.saubermacher.si/za-obcane)

Za vaše razumevanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na pisarna@saubermacher.si.