24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30
22. januarja 2024

Začetek prenosa znanja in izkušenj med Severno Makedonijo in Slovenijo

Delegacija iz Tetova je prejšnji teden obiskala Saubermacher v Sloveniji, kjer so se skupaj z vodstvom podjetja Saubermacher v Sloveniji odpravili na ogled posameznih centrov in na obisk k županu Murske Sobote. Tovrstna srečanja so pomemben korak k nadaljnjemu sodelovanju, saj je podjetje Saubermacher v zadnjih nekaj mesecih naredilo pomembne korake na področju ravnanja z odpadki prav v Severni Makedoniji.

Naj spomnimo. Nedolgo nazaj sta podjetje Saubermacher Slovenija in mesto Tetovo, v prisotnosti avstrijskega veleposlanika Martina Pammerja in predstavnice avstrijske gospodarske zbornice Biljane Edelinske, podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu v Severni Makedoniji. Cilj je izboljšati ravnanje z odpadki na celotnem področju občine, vključno z uvedbo sodobnih okoljskih standardov. V ta namen je bilo ustanovljeno skupno podjetje za zbiranje komunalnih odpadkov. Trajanje pogodbe je 15 let, izvajanje pa se bo začelo februarja 2024, pod budnim nadzorom podjetja Saubermacher iz Slovenije. Vse to pa postavlja temelje za tesno sodelovanje na različnih področjih, kot so izobraževanje, znanost, varstvo okolja, gospodarstvo in druga področja.

Krepitev sodelovanja, ustvarjanje sinergij in izmenjava strokovnega znanja. Partnerstvo s Severno Makedonijo ima pomembno vlogo tudi pri širjenju in utrjevanju odnosov znotraj Evrope. Obisk župana Bilalla Kasamija in drugih članov občinske uprave Tetova, tako predstavlja pomemben mejnik tudi v tem pogledu. Med obiskom severnomakedonskih gostov v Sloveniji je potekalo tudi povezovanje na politični ravni, z županom občine Murska sobota.

“Med svojim obiskom v Sloveniji sem danes obiskal podjetje Saubermacher, da bi si pobliže ogledal strokovno znanje tega podjetja, ki bo tudi v našem mestu zbiralo odpadke. S predsednikom nadzornega sveta družbe Saubermacher Hansom Rothom in drugimi vidnimi predstavniki podjetja, smo se lahko pogovarjali o načrtovanem delu v Tetovu. Cilj je bil poglobiti sodelovanje in opredeliti naloge med občino in podjetjem Saubermacher. Skupaj smo si ogledali tudi center za ravnanje z odpadki v Lenartu ter obiskali hčerinsko podjetje Saubermacher-Komunala,” je povedal župan Bilal Kasami, ki je med obiskom dobil veliko pozitivnih vtisov.

Skupaj dosežemo več. Zlasti na področju ravnanja z odpadki bosta mesto Tetovo in Saubermacher tesno sodelovala že od februarja 2024. Okoljski pionir Saubermacher svoje bo tako svoje strokovno znanje in izkušnje v okviru javno-zasebnega partnerstva (JZP) delil z drugim največjim mestom v Severni Makedoniji,  s Tetovom. Trenutno potekajo priprave za začetek operativnega delovanja. Skupni cilj je vzpostaviti kakovostno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, vključno z embalažo, in povečati ozaveščenost prebivalstva o pravilnem ločevanju odpadkov.

»Podjetje Saubermacher se zaveda, da je marsikje že danes pozicionirano kot pionir na področju ločevanja odpadkov, krožnega gospodarstva in trajnosti. Tesno sodelovanje s Severno Makedonijo pa nam odpira številne priložnosti za sodelovanje, zlasti na področju krožnega gospodarstva. Dialog z županom Tetova je bil izjemno konstruktiven, in prepričani smo, da bodo sledile nadaljnje priložnosti za sodelovanje,« je še povedal Robert Čajić, direktor podjetja Saubermacher Slovenija, pod okriljem katerega bo tudi potekal razvoj makedonskega tržišča.

Hans Roth, ustanovitelj podjetja Saubermacher, pa si iz ekoloških in trajnostnih razlogov zelo želi mednarodnega povezovanja:

»Prepričan sem, da naš model javno-zasebnega partnerstva, ki ga trenutno izvajamo že v 20-ih mestih v Srednji Evropi, združuje najboljše iz obeh svetov, prav tako pa nudi priložnost, da  se drug od drugega veliko naučimo. Vesel sem, da lahko v tej regiji, ki mi je zelo pri srcu, uresničujemo našo vizijo Zero Waste in smo vzor drugim mestom v Jugovzhodni Evropi. Skupaj ustvarjamo več zadovoljstva za prebivalce Tetova in delamo pomemben korak k večjemu varstvu podnebja in okolja, da bi dosegli želeni evropski standard.«