24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30

Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kg nevarnih odpadkov. Za vas pripravimo in redno posodabljamo načrt gospodarjenja z odpadki in vam tako zagotovimo brezskrbno poslovanje.

Saubermacher vam nudi:

  • priprava in redno posodabljanje koncepta ravnanja z odpadki v skladu z zakonskimi zahtevami
  • podpora operativnemu izvajanju
  • konkretni predlogi za optimizacijo
  • usposabljanje in svetovanje

Prednosti za vas

Strokovna podpora podjetja Saubermacher vam pomaga pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti in trajnostnem izboljšanju vaše okoljske ekonomike.

  • Prihranek vašega časa in denarja na podlagi optimizacije ravnanja z odpadki,
  • dolgoletne izkušnje in strokovno znanje na področju ravnanja z odpadki,
  • pregled novih možnosti recikliranja odpadkov,
  • pravna varnost strokovnjakov.

Bi radi koristili naše storitve?

Veselimo se Vašega povpraševanja!

Zanesljivo se bomo odzvali tekom naslednjega delovnega dneva.