24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30

Ravnanje z mešano embalažo

Pri zadovoljevanju vsakodnevnih potreb nastaja veliko odvečne embalaže, ki jo je treba zbrati ločeno in zanjo tudi na ustrezen način poskrbeti. Z ločenim zbiranjem odpadne embalaže prispevamo k učinkovitemu krogotoku vračanja sekundarnih surovin v ponovno uporabo. Z recikliranjem varujemo okolje, z zbranimi sekundarnimi surovinami pa varčujemo s surovinami in energijo za njihovo ponovno proizvodnjo.

Saubermacher vam nudi:

  • zagotovitev ustreznih zabojnikov 
  • najsodobnejša in okolju prijazna vozila za zbiranje
  • učinkoviti in individualno optimizirani rute zbiranja 
  • sortiranje in predelava na sortirnih napravah
  • digitalna rešitev- portal Saubermacher 

Prednosti za vas 

Saubermacher zagotavlja popolno logistiko za upravljanje z odpadno mešano embalažo. 

  • Individualno prilagojeni interval zbiranja in odvoza odpadkov, 
  • zagotovitev zbirnih posod v različnih velikosti, odvisno glede na vaše potrebe, 
  • vse na enem mestu.

Bi radi koristili naše storitve?

Veselimo se Vašega povpraševanja!

Zanesljivo se bomo odzvali tekom naslednjega delovnega dneva.