24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Storitev za naročnike
+386 2 6202 300
Mo-Th 7:30–17:00, Fr 7:30–15:30

Ravnanje z odpadki z gradbišč

Na vsakem gradbišču nastanejo številni odpadki, mi pa poskrbimo za njihovo pravilno ločevanje v za to namenjenih zabojnikih, s tem prihranimo čas in poskrbimo za optimalen potek gradbenih del. Pripravimo koncept izvajanja ter poskrbimo za hitro in strokovno izvedbo.

Saubermacher vam nudi:

 • analizo potrebnih storitev na lokaciji
 • zagotovitev primernih zabojnikov  in rezervoarjev
 • po potrebi zagotovimo tudi usposabljanje za pravilno ločevanje odpadkov na lokaciji
 • pravilna razvrstitev vseh odpadkov 
 • okolju prijazno recikliranje nevarnih in ostalih odpadkov
 • fleksibilni časi odvoza, zamenjave kontejnerjev

Prednosti za vas

Saubermacher je eden izmed vodilnih ponudnikov recikliranja odpadne embalaže. Pripravimo koncept izvajanja ter poskrbimo za hitro in strokovno izvedbo od začetka do konca.

 • Minimiranje stroškov gradbišča, 
 • potrebam prilagojene in gospodarne rešitve,
 • minimiranje nevarnosti za nesreče zaradi čistega gradbišča, 
 • razbremenitev vodje gradbišča z zanesljivo in pravno veljavno izvedbo,
 • en ponudnik za vse rešitve.

Bi radi koristili naše storitve?

Veselimo se Vašega povpraševanja!

Zanesljivo se bomo odzvali tekom naslednjega delovnega dneva.