Uničevanje arhivov in zaupnih dokumentov

Poskrbimo za zanesljivo in dokončno uničenje arhivov in zaupnih dokumentov v vašem podjetju. Pri uničevanju zaupnih dokumentov fizičnih in pravnih oseb je največja skrb usmerjena predvsem v varnost pri postopku uničenja. Podjetje Saubermacher Slovenija ob tem z vašimi zaupnimi podatki ravna v skladu z zakonsko določenimi okvirji, ki zagotavljajo popolno zaupnost in tajnost v celotnem postopku uničevanja.

Saubermacher vam nudi:

  • dostavo, odvoz in menjavo varovanih zabojnikov ob individualno določenih terminih
  • protokolarni postopek ravnanj z varovanimi zabojniki, z jamstvom o varovanju osebnih podatkov. 
  • odvoz in uničenje v skladu s standardnim varnostnim sistemom DIN/EN 66399, ki se dopolnjuje z lastno izjavo o uničevanju dokumentov
  • uničenje različnih podatkovnih nosilcev

Prednosti za vas

S podjetjem Saubermacher lahko podjetja, javne ustanove in privatne stranke uživajo v popolno brezskrbni varnosti in privatnosti njihovih podatkov.

  • Prilagojenost postopka malim, srednjim in velikim podjetjem, 
  • en partner za celoten postopek, 
  • takojšnja varnost in zaščita zaupnih podatkov (od vložitve v varovan zabojnik do uničenja),
  • visoka stopnja transparentnosti zaradi sledljivosti delovnega procesa in postopka uničenja.

Bi radi koristili naše storitve?